Menu

ลูกค้าของเรา

0 Comment

🎉🚘 มีเจ้าของมารับกลับบ้านแล้วน้า
เราตรวจเช็คความพร้อมทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนสตาร์ท
#ให้คุณอุ่นใจในทุกการเดินทาง

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจ เลือกรถที่เรา
 𝐏𝐒 𝐚𝐮𝐭𝐨 บริการดี ฟรีทุกอย่าง 

เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 18.00
#ออกรถ999 #ไม่ใช้คนค้ำ #ฟรีประกันภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *