Menu

คุณปริญญา เจ้าของรถ Toyota Vigo #ออกรถกับเราเป็นคันที่2 #อายุงานน้อย

0 Comment

#กลับมาออกรถกับเราเป็นคันที่2 #อายุงานน้อยก็ออกได้
💗 รีวิว #จากใจผู้ใช้จริง
คุณปริญญา เจ้าของรถ Toyota Vigo
ออกรถคันที่ 2 ก็เลือกมาออกที่เรา
 เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่  อายุงานน้อยก็ออกได้
ขอขอบคุณคุณปริญญาที่เชื่อใจและวางใจเลือที่พีเอสนะคะ

#อยู่ที่ไหนเราก็ส่ง
**เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าPSautoเท่านั้น**
เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 18.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *