Menu

การเติมน้ำมันตอนกลางวันหรือเวลากลางคืนมันมีผลอย่างไร?

0 Comment

การเติมน้ำมันตอนกลางวันหรือเวลากลางคืนมันมีผลอย่างไร?

ทำไมถึงบอกว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้

.

คำตอบก็คือ…..

กฎการระเหย เมื่อเวลาที่เราเติมน้ำมันในเวลาคืน (อุณหภูมิเย็น) จะทำให้น้ำมันนั้นมีการควบแน่น และเวลาเติมเราจะได้น้ำมันเต็มๆ ต่างจากการเติมน้ำมันตอนกลางวันนั้นเอง

.

แต่ถ้ารถคุณถังใหญ่เป็นร้อยลิตรนั้นแหละถึงจะเห็นผล

แต่จริงๆแล้วน้ำมันหมดเมื่อไหร่เติมเต็มถังคุ้มที่สุด

.