Menu

🚗 มีรถใช้ง่ายๆ ออกได้ทุกอาชีพ

0 Comment

🚗 มีรถใช้ง่ายๆ ออกได้ทุกอาชีพ
#บริการส่งรถฟรี ‼️ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น‼️

>> เราตรวจเช็คความพร้อม และทำความสะอาดภายนอก ภายใน เพื่อความปลอดภัย          สุขอนามัยของลูกค้า

**จองวันนี้ได้โปรขับฟรี เริ่มผ่อนอีกที ม.ค.64**
! รีบมาจองนะคะ สิทธิเหลือไม่เยอะแล้ว !

📱LINE ID: @psauto 📱 086-351-9090
เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 18.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *