Menu

เลือกประกันภัย ให้คุ้มค่าและเหมาะสม

0 Comment

ประกันภัยรถยนต์ประเภทไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด ?
ควรเลือกประกันภัยรถยนต์แบบไหนที่ดีที่สุดคุ้มที่สุด ?

ประกันภัยรถยนต์นั้นมีหลายประเภทด้วยกัน การคุ้มครองของแต่ละประเภทนั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วย

.

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด เพราะว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองทั้งเรื่องรถสูญหาย หรือความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุทุกกรณี ดังนั้น ประกันภัยประเภทนี้จึงเหมาะกับรถหลากหลายประเภท เช่น รถป้ายแดง ผู้ขับขี่มือใหม่ และรถใช้งานหนักเป็นต้น

.

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

ความคุ้มครองรองลงมา โดยยังคงได้รับความคุ้มครองรถสูญหาย หรือไฟไหม้ จะต่างจากประกันภัยชั้น 1 ไม่มีความคุ้มครองความเสียหายทั่วไป เหมาะกับผู้ที่ชำนาญชับรถยนต์ และจอดในพื้นที่เสี่ยง หากเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคู่กรณีก็ยังได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้อยู่

.

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

คุ้มครองเฉพาะความเสียหายทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของรถ จะไม่คุ้มครองการสูญหายหรือไฟไหม้ขรวมถึงไม่คุ้มครองความเสียหายทั่ว ๆ ไป ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ประกันภัยประเภท 3+ นั้นจึงเหมาะกับรถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป รถที่ใช้งานเป็นประจำ แต่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสถานที่จอดรถ

.

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ธรรมดาและ 3 ธรรมดา

เป็นประกันภัยธรรมดาซึ่งคนไม่นิยม เพราะจะไม่คุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุ แม้จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีคู่กรณีก็ตามค่ะ ถ้าเมื่อนำความคุ้มครองของประเภท 2 พลัส หรือ 3 พลัส มาเปรียบเทียบแล้ว ถือว่าคุ้มค่ากว่ามากกับค่าเบี้ยที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย แต่ได้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น

.