Menu

พ.ร.บ. ไม่ใช่ ป้ายภาษี ไม่ใช่อันเดียวกันนะคะ

0 Comment

พ.ร.บ. ไม่ใช่ ป้ายภาษี และถูกปรับไม่เท่ากันนะ !!
หลายคนยังคงสับสน หรือไม่รู้จริง ๆ ว่า “พ.ร.บ.” กับ “ป้ายภาษี” ไม่ใช่อันเดียวกัน คิดว่าเมื่อซื้อ พ.ร.บ. แล้วก็คือการจ่ายภาษีไปด้วย แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่แบบนั้น !

ป้ายภาษี คือ ป้ายสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก เท่าฝ่ามือ สีชมพูฟ้า มี (ระบุ) ปี พ.ศ. ตัวใหญ่ ไว้ติดหน้ากระจกเพื่อแสดงให้รู้ว่า รถคันนี้ชำระภาษีแล้ว ซึ่งหากคุณขาดต่อภาษี อาจทำให้ทะเบียนรถถูกระงับ กลายเป็นรถผิดกฎหมายทันที และมีค่าปรับ ดังนี้
– รถยนต์ คิดค่าปรับ 1% ต่อเดือนของค่าภาษี
– รถมอเตอร์ไซค์ คิดค่าปรับ 1% ต่อเดือนของค่าภาษี
– ต้องตรวจสภาพรถก่อนทุกครั้งสำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี / *รถติดแก๊สต้องมีใบตรวจแก๊สตัวจริง

หมายเหตุ : ในกรณีที่ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ต้องจดทะเบียนเล่มใหม่
ในส่วนของ พ.ร.บ. และ ภาษี เป็นเรื่องของกฎหมายจราจร

 

พ.ร.บ. คือ กระดาษขนาดเท่า A4 ที่ออกให้โดยบริษัทประกันภัย มีความคุ้มครองเอาไว้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าความเสียหาย และดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ 
พ.ร.บ. เป็นสิ่งที่รถทุกคันต้องมี เพราะเป็นประกันภัยภาคบังคับ เนื่องจากรถทุกประเภทต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก หากไม่ทำจะถือว่าผิดกฎหมาย และมีค่าปรับ ดังนี้
– ปรับคนขับไม่เกิน 10,000 บาท
– ปรับเจ้าของรถไม่เกิน 10,000 บาท
– ถ้าคนขับกับเจ้าของรถเป็นคนเดียวกัน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

💗 ด้วยความห่วงใยจาก PS Auto 💗