Menu

” #น้ำมันเครื่องต่างแบรนด์ ” สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่❓

0 Comment

ว่าด้วยเรื่อง ” #น้ำมันเครื่องต่างแบรนด์ ”
สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "AUTO UTC น้ำ มัน เครื่อง ต่างแบรนด์ ผสมเติมใน เติม ผส เครื่องยนต์ ได้หรือไม่?"

👨🏻‍🔧 คำตอบ คือ “ #ใช้ร่วมกันได้ค่ะ
เพราะน้ำมัน มีค่า API และความหนืด SAE เดียวกัน
ซึ่งทำให้คุณภาพของน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
แต่ควรใช้ในกรณีที่ #จำเป็นเท่านั้นนะคะ

👨🏻‍🔧 เพื่อป้องกันการผสมกันของน้ำมันเครื่อง ซึ่งน้ำมันเครื่องต่างแบรนด์ อาจมีสารเพิ่มคุณภาพบางชนิดที่ไม่เข้ากัน

 ดังนั้นการเลือกเติมน้ำมันเครื่องควรใช้น้ำมันชนิดเดียวกันและยี่ห้อเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดค่ะ ^^

 ข้อควรระวัง 
ไม่ควรผสมน้ำมันที่มีค่า API และความหนืด SAE ต่างกัน เพราะจะทำให้ประสทธิภาพการปกป้องเครื่องยนต์ลดลงและเบอร์ความหนืดเปลี่ยนไป
ทำให้ปั๊มน้ำมันเครื่องยนต์รับภาระหนักขึ้น และอาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ตามมาในภายหลังได้ค่ะ
————————————————————
🧜‍♀ 💗 ด้วยความห่วงใยจาก PS Auto 💗🧜‍♀
เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 18.00
#เกร็ดความรู้ #ออกรถง่าย #ไม่ต้องใช้คนค้ำ