Menu

ต้องทำยังไงความร้อนภายในรถจะน้อยลง เมื่อจำเป็นต้องจอดรถตากแดด!!

0 Comment

ต้องทำยังไงความร้อนภายในรถจะน้อยลง

เมื่อจำเป็นต้องจอดรถตากแดด!!

เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องจอดรถท่ามกลางแดดร้อนๆของเมืองไทย

จะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะสามารถลดความร้อนภายในรถของเราได้บ้าง

แต่อย่าลืมนะคะ ว่าความร้อนก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่สามารถทำลายอุปกรณ์ภายในรถของเราให้เกิดความเสียหายหรือพังได้