Menu

น้ำประปาทำให้หม้อน้ำรถยนต์เป็นสนิมได้จริงหรือ ?

เพราะในน้ำประปามีทั้งคลอรีน เชื้อโรคและหินปูน เมื่อใช้เติมหม้อน้ำ
ทำให้มีโอกาสเป็นสนิมหรือตะกรันได้ ผิดกับน้ำกลั่นที่มีสารเจือปนน้อยกว่า แต่ทั้งน้ำประปา+น้ำกลั่นก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าน้ำยาหล่อเย็น

แต่ยังใช้แทนน้ำยาหล่อเย็นได้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ อาการโอเวอร์ฮีท+น้ำในหม้อน้ำพร่อง สามารถใช้น้ำประปาแทนขั่วคราวได้ แต่ควรเปลี่ยนเป็นน้ำยาหล่อเย็นทันทีเมื่อสามารถเปลี่ยนได้